అట్లాంటి ఇట్లాంటి హీరోని కాను నేను

4/15/10

లోకల్ కాల్

ఒక రాజకీయ నాయకుడు , ఒక దొంగ, ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ఒకేరోజు మరణించి నరకానికి వెళ్లారు . వెళ్ళిన దగర నుండి చిత్రగుప్తుడి దగ్గర రాజకీయనాయకుడు నానా గొడవ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. నా పార్టీ వాళ్ళతో చాలా మాట్లాడాలి ఒకసారి ఒక్కసారి ప్లీజ్ అని అని బతిమాలసాగాడు. డబ్బులిస్తే " నరక నెట్వర్క్ " ద్వారా ఫోన్ చేసుకోవచ్చని అక్కడ చిత్రగుప్తుడు చెప్పడంతో మొదట రాజకీయనాయకుడు ఫోన్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి పెట్టేశాడు.

యెంత ? అన్నాడు రాజకీయ నాయకుడు . ఐదు లక్షలు అన్నాడు చిత్ర గుప్త. వెంటనే రాజకీయ నాయకుడు చెక్ రాసిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు . ఇదంతా చూస్తున్న దొంగకి ఈర్ష్య కలిగింది . నేను మా దొంగల గ్రూపుకి ఫోన్ చేసుకోవాలి అని అడిగి ఫోన్ చేసుకుని రెండు నిముషాలు మాట్లాడి పెట్టేశాడు . ఈసారి అతని వద్ద పది లక్షలు వసూలు చేశాడు చిత్రగుప్తుడు. ఈ సారి మన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ కి ఫోన్ చేసుకోవాలి అనిపించింది . వెంటనే చిత్ర గుప్తుడిని అడిగి తన ఆఫీస్ కి ఫోన్స్ చేసి కొలీగ్స్ తో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ల గురించి , ఐటి కష్టాల గురించి దాదాపు పది గంటలు మాట్లాడాడు . అంతా అయిపోయాక యెంత అని అడిగాడు చిత్ర గుప్తుడిని. ఆ పది రూపాయలు అన్నాడు చిత్రగుప్త . అదేంటి అంత తక్కువ అని ఆశ్చర్య పోయాడు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్. దానికి చిత్రగుప్తుని సమాధానం ... ఇలా ఉంది..


నరకం నుండి నరకానికి లోకల్ కాల్

11 comments:

KAMAL said...

REALLY FUNNY

Anonymous said...

:D

రవిచంద్ర said...

nice joke....

myfeelings-rishi.blogspot.com said...

Good One

అశోక్ చౌదరి said...

ha ha ha ha..

రమణ said...

:D

బంతి said...

హ హ సూపరు :)

Padmarpita said...

:):)

jeevani said...

super :)))

ఆ.సౌమ్య said...

హి హి హి బావుంది :)

మంచు said...

ha ha ..baavundi.. intaku mundu ide pakistan ki vundedi :-))