అట్లాంటి ఇట్లాంటి హీరోని కాను నేను

6/28/10

గత 24 గంటలుగా వచ్చిన ట్రాఫిక్ సోర్స్

గత 24 గంటలుగా నా బ్లాగ్ కి వస్తున్న ట్రాఫిక్ సోర్స్ వివరాలు గూగులమ్మ చెప్పిన దాన్ని బట్టి :) పెద్దదిగా చూడడానికి ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి.


8 comments:

సామాన్యుడు said...

జయహో మాలిక

Anonymous said...

maalika top place ki vellindi.

Anonymous said...

ఈ టపా హారం లో రావడం లేదేంటి చెప్మా ?

Krishna K said...

శ్రీనివాస్,
Traffic Report కావాలంటే బ్లాగ్ లో ఏమి చేయాలో (where to find the code and where to copy the script etc.) ఓ టపా వెయ్యకూడదూ, కాస్త తెలియని వాళ్లకు ఉపయోగపడుతుంది.

శ్రీనివాస్ said...

@ krishna

తప్పకుండా వేస్తా

Anonymous said...

వూహూ ...జయహో శ్రీనివాస్...am i correct?

Anonymous said...

Is that screenshot is from google analytics ?

-- Badri

చందు said...

gud ! dude!