అట్లాంటి ఇట్లాంటి హీరోని కాను నేను

5/5/10

ఆ పాట భయంకరం

ప్రపంచం లోనే అతి భయంకర డాన్స్

మరో సూపర్ స్టార్

అది చూసి మతి చెడిన స్టార్

కొసమెరుపు

5 comments:

Anonymous said...

మిస్ అయిపోయేవాళ్లం మీరు గాని ఇవ్వి గానీ ఇవ్వ కుంటే..బెడ్ మీదకు వేలళ్లే ముందు చూశా నిద్ర పడుతుందంటారా??

Anonymous said...

hilaaaarious..ekkada sampaadinchaarandee ee linkulu..
lol.....

Lakshmi Naresh said...

india lo intha pedda stars unnarani telsi ..kallu vallu tadichipoyindi...rajani gaaru vijay kanth gaaaru bala doorr..pichekkinchaaru

Anonymous said...

vikram video top

Anonymous said...

I couldn't stop laughing for a while..Good one