అట్లాంటి ఇట్లాంటి హీరోని కాను నేను

4/23/10

జీవితాన్ని సూచించే ఐదు సీసాలు

6 comments:

అశోక్ చౌదరి said...

:-)

నేస్తం said...

hmm.. bhale cheppaaru :)

నేస్తం said...

intaku sir ippudu second bottle ya third aa ...ekkada unnaaru :))

శ్రీనివాస్ said...

రెండో బాటిల్ నుండి నాలుగో బాటిల్ కి జంప్ చేశా మూడో బాటిల్ ని మధ్యలోనే వదిలేశా

ప్రేరణ... said...

మూడోబాటిల్ ని వదిలి జంప్ చేసారుకదా ఆఖరి బాటిల్ అవసరం రాదులెండి:)

శ్రీనివాస్ said...

:)